Door te klikken op de optie Admin > Teksten wordt de pagina met alle beschikbare teksten getoond. Door een tekst aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Tekst toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe tekst worden toegevoegd.

De teksten worden bij verschillende onderdelen in SVS+ gebruikt. Een aantal teksten is nodig om SVS+ goed te laten functioneren. Deze kunnen niet verwijderd worden.

Per tekst kan een naam (= omschrijving) worden gegeven en kan de tekst worden aangepast/ingevoerd.