Door te klikken op de optie Admin > Vergrendelingen wordt de pagina met alle geregistreerde vergrendelingen getoond. Zodra een gebruiker een pagina (bijvoorbeeld gegevens van een lid of een nieuwsitem) opent en bewerkrechten heeft, wordt het betreffende item vergrendeld. Dit om te voorkomen dat meerdere personen tegelijk aan hetzelfde item werken en elkaars gegevens overschrijving. Zodra een gebruiker de pagina afsluit wordt de vergrendeling verwijderd. In het geval een gebruiker een pagina 'niet op de juiste manier' verlaat, bijvoorbeeld door het afsluiten van de browser, blijft de vergrendeling van kracht. 

Een vergrendeling blijft maximaal 1 uur van kracht als een gebruiker niet op de juiste manier heeft afgesloten. Via deze optie is het mogelijk een vergrendeling handmatig te verwijderen. Dit kan worden gedaan door de betreffende vergrendeling te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken.

Admin - Vergrendelingen