Door te klikken op de optie Algemeen > Activiteiten wordt de pagina met activiteiten getoond. Door een activiteit aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Activiteit toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe activiteit worden toegevoegd. 

Algemeen - Activiteiten

Per activiteit kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Datum: vul hier de datum van de activiteit in.

Tijd: vul hier de (aanvangs)tijd van de activiteit in.

Naam: vul hier kan de naam van de activiteit in.

Ruimte: geef hier aan waar de activiteit plaatsvindt.

Afbeelding: voeg hier een afbeelding toe die wordt getoond bij de activiteit. De afbeelding staat op de computer (of telefoon) van de gebruiker.

Omschrijving: vul hier een nadere toelichting op of omschrijving van de activiteit in.

Algemeen - Activiteiten