Door te klikken op de optie Algemeen > Beoordelingen - categorieën wordt de pagina met categorieën getoond. Door een categorie aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Categorie toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe categorie worden toegevoegd. De categorieën worden gebruikt bij de beoordelingen.

Algemeen - Beoordelingen categorieën

Per categorie kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Naam: vul hier de naam van de categorie in.

Tekstveld: vul hier in of het een tekstveld of niet betreft. Bij een tekstveld kan in de beoordeling vrije tekst worden ingevoerd. Anders kan er gekozen worden voor een aantal onderdelen waarop beoordeeld (goed, matig, slecht, n.v.t.) kan worden.

Algemeen - Beoordelingen categorieën