Door te klikken op de optie Export > Incasso wordt de pagina getoond waarop een overzicht kan worden gemaakt van uit te voeren incasso's.

Er kan op periode worden geselecteerd. Standaard worden alle openstaande vorderingen van leden waarbij de betaalmethode op incasso staat getoond. Er kan eventueel gekozen worden voor een andere periode. Vorderingen waarvan de incasso onlangs zijn gestorneerd kunnen worden uitgesloten. Via Admin > Configuratie (Aantal dagen uitsluiting storno t.b.v. incasso) kan het aantal dagen worden ingesteld waarbinnen de storno moet hebben plaatsgevonden.

Export - Incasso