Door te klikken op de optie Leden > Contracten wordt de pagina met contracten getoond. Door een contract aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Contract toevoegen kunnen de gegevens van een nieuw contract worden toegevoegd. Het uitgangspunt hierbij is dat het contracten betreft die met een lid (= vrijwilliger) zijn gesloten.

Leden - Contracten

Per contract kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Ingangsdatum: vul hier de ingangsdatum van het contract in.

Einddatum: vul hier de einddatum van het contract in.

Onderwerp: vul hier het onderwerp van het contract in.

Toelichting: vul hier de toelichting van het contract in.

Contractant: vul hier de naam van het lid in met wie het contract is gesloten. Nadat er 3 letters zijn getypt wordt een dropdown getoond met een of meer suggesties.

Bestand: voeg hier een document toe. Door te klikken op de afbeelding kan het document worden geopend (of gedownload).

Leden - Contracten