Door te klikken op de optie Leden > Vorderingen opboeken wordt de pagina geopend waarop de (periodieke) contributievorderingen kunnen worden opgeboekt. Door een categorie te selecteren wordt het bijbehorende contributiebedrag automatisch ingevuld. Deze bedragen kunnen worden bewerkt via de kieslijsten.

Na het klikken op de knop Toon resultaten worden de leden getoond die vallen onder de gekozen categorie. Leden waarvan al een contributievordering is opgeboekt in het actieve seizoen worden gemarkeerd en niet automatisch geselecteerd om de vorderingen op te boeken. Door te klikken op de knop x vorderingen opboeken worden de vorderingen daadwerkelijk opgeboekt.