Door te klikken op de optie Trainingen > Oefenstof wordt de pagina met oefenstof getoond. Door een optie aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Oefenstof toevoegen kunnen de gegevens van een nieuw item worden toegevoegd. 

Trainingen - Oefenstof

Per item kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Naam: vul hier de naam van het document/de oefening in.

Korte omschrijving: vul hier een korte omschrijving/toelichting in.

Toegevoegd door: vul hier in wie het item heeft toegevoegd (aangeleverd).

Link: vul hier een eventuele link naar een extern bestand in.

Bestand: voeg hier een document worden toe. Door te klikken op de afbeelding kan het document worden geopend (of gedownload).

Categorie: vul hier de leeftijdscategorie in waarop het item betrekking heeft.

Trainingen - Oefenstof