Door te klikken op de optie Website > Social media wordt de pagina met social media links geopend. Door een link aan te klikken kunnen de gegevens worden bewerkt. Per link kunnen een aantal velden worden ingevuld.

Website > Social media

Naam: vul hier de naam van de social media pagina in.

Url: vul hier de link van de social media pagina in.

Volgorde: vul hier een volgnummer in dat de volgorde van de sociale media pagina bepaalt.

Website > Social media