In de module Narrowcasting worden de gegevens met betrekking tot de narrowcasting vastgesteld. De informatie is onderverdeeld in verschillende onderdelen met elk hun eigen informatie.

Configuratie

In dit onderdeel kunnen de algemene (configuratie)gegevens, zoals connectiegegevens van de KNVB API, de verversingsgegevens, kopgegevens, twitteraccount, etc. worden vastgelegd.

Dagen

In dit onderdeel kan per dag(deel) worden ingesteld welke gegevens worden getoond.

Importeren

In dit onderdeel kan per team eventueel handmatig een import (vanuit de KNVB API) worden gedaan.