Prijzen en mogelijkheden

SVS+ is modulair opgebouwd. U kunt kiezen voor het gebruik van één of meerdere modules. De basisversie bestaat uit de modules ledenadministratie/spelersgegevens, wedstrijden, trainingen, teams en de autorisatie en algemene modules. De kosten van deze basisversie – die minimaal moet worden afgenomen – bedragen € 0,05 excl. btw, per (geregistreerd) lid, per maand.

De uitbreidingsmodules sponsoring, narrowcasting en website kosten € 0,03 excl. btw per (geregistreerd) lid, per module, per maand.

SVS+ kan worden gebruikt door een vereniging, maar trainers kunnen het systeem ook individueel gebruiken. Het aantal geregistreerde leden wordt bij aanvang bepaald, op basis van de opgave van de vereniging. Bij het verlengen van het contract wordt op basis van de in SVS+ geregistreerde gegevens opnieuw gekeken hoeveel geregistreerde leden er zijn.