Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

In deze handleiding wordt de werking van SVS+ uitgelegd. De beschrijving gaat uit van de basisgegevens die in de demo-omgeving (https://demo.svsplus.nl) zijn ingesteld. Door de flexibele manier waarop SVS+ kan worden ingesteld, is het mogelijk om per club de instellingen aan te passen. Hierdoor kan de werking dus enigszins afwijken van wat in deze handleiding wordt beschreven.

Voor het beheren / verwerken van de verschillende gegevens worden vaak formulieren gebruikt. Deze formulieren bestaan uit één of meerdere invulvelden en knoppen. Voor het verwerken van gegevens wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de knop Opslaan. Of je (bijv.) de knoppen Opslaan of Verwijderen ziet is afhankelijk van je rol, en de daaraan gekoppelde autorisaties. Velden waarvan het verplicht is om ze in te vullen zijn voorzien van een rode border.

Eventuele waarschuwingen of foutmeldingen, bijv. bij het opslaan van wijzigingen, worden getoond in een 'popup'. alert

Meldingen m.b.t. het verwerken van gegevens worden boven in het scherm getoond in een 'rood blok'. melding

SVS+ werkt met een autorisatiemodel wat is gebaseerd op rollen en gebruikers. Per rol kan worden ingesteld welke acties (menu-optie) beschikbaar zijn. Per gebruiker kunnen maximaal 3 rollen worden ingesteld. Per rol kan dan weer worden ingesteld voor welke elftlalen de rol van toepassing is.

In SVS+ staan op diverse plaatsen dropdown's (kieslijsten). Deze kunnen via Admin > Kieslijsten worden bewerkt. Een aantal opties kan niet worden verwijderd / aangepast omdat deze voor de goede werking van SVS+ noodzakelijk zijn. De overige gegevens kunnen afhankelijk van de wensen van een vereniging worden ingesteld.

In het menu staan diverse opties met daaronder een uitklapmenu. Het uitklapmenu verschijnt als je met je muis over de menuoptie beweegt. In de handleiding worden de onderliggende (sub)menuopties beschreven in het format Menuoptie > Submenutoptie. Of als voorbeeld: Teams > Teams bewerken.

Bij diverse onderdelen is het mogelijk om resultaten te filteren / doorzoeken. Dit kan m.b.v. één of meerdere velden die bovenaan de pagina staan. De beschikbare velden kunnen per onderdeel en afhankelijk van de ingestelde autorisaties verschillen.

SVS+ - algemeen

SVS+ - algemeen