Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Afgelastingen van wedstrijden en/of trainingen kunnen op eenvoudige wijze worden toegevoegd/bewerkt.

Door te klikken op de optie Algemeen > Afgelasting wordt de pagina met afgelastingen getoond. Door een afgelasting aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Afgelast toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe afgelasting worden toegevoegd. Als een afgelasting worden ingevoerd wordt bij de elftallen waar de presentie van toepassing is de presentielijst automatisch ingevuld. Mensen met een functie waarbij is ingesteld dat zij een notificatie moeten ontvangen van afgelastingen worden via e-mail op de hoogte gesteld van afgelastingen.

Algemeen - Afgelastingen

Per afgelasting kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Datum: vul hier de datum van de afgelasting in.

Reden: vul hier de reden van de afgelasting in. Bij koppeling met een website kan hier bijvoorbeeld een afbeelding aan gekoppeld worden.

Trainingen/wedstrijden: zodra de datum is ingevuld wordt een lijstje getoond met trainingen en wedstrijden die voor de ingevulde datum gepland staan.

Algemeen - Afgelastingen