Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Algemeen > Beoordelingen wordt de pagina met beoordelingen getoond. Door een beoordeling aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Beoordeling toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe beoordeling worden toegevoegd. De verschillende beoordelingen kunnen worden gebruikt bij de spelersgegevens. Per beoordeling kan worden ingesteld voor welke positie(s) deze van toepassing is en welke categorieën en onderdelen eraan gekoppeld zijn.

Algemeen - Beoordelingen

Per beoordeling kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Naam: vul hier de naam van de beoordeling in.

Aantal spelers: selecteer hier het aantal spelers waarvan de posities aan de beoordeling gekoppeld kunnen worden.

Actief: geef hier aan of de beoordeling op dit moment 'actief' is c.q. kan worden.

Positie(s): stel hier in voor welke posities de beoordeling van toepassing is.

Categorieën: per beoordeling kunnen één of meer categorieën worden toegevoegd waarop een speler kan worden beoordeeld.

Onderdelen: per categorie kunnen één of meer onderdelen worden toegevoegd waarop een speler kan worden beoordeeld.

Algemeen - Beoordelingen