Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door de klikken op de optie Sponsoring wordt de pagina met de sponsors geopend. Bovenaan de pagina kan worden gezocht naar een specifieke sponsor, soort sponsor of contracten/facturen per seizoen. Door te klikken op de knop Sponsor toevoegen kunt u een sponsor toevoegen. Deze knop ziet u alleen als u sponsors mag bewerken. Meestal heeft u in dat geval de rol sponsorbeheerder.

Op de tab Algemeen kunnen een aantal gegevens per sponsor worden ingevuld.

Actief: vul hier in of een sponsor 'op dit moment' actief is.

Tonen op website: stel hier in of een sponsor op de website getoond mag worden. Dit is alleen relevant als er een koppeling is tussen de website en SVS+.

Tonen op nieuwsbrief: stel hier in of een sponsor op de nieuwsbrief getoond mag worden. Dit is alleen relevant als er een koppeling is tussen de nieuwsbrief en SVS+.

Tonen op NC: stel hier in of een sponsor op de narrowcasting getoond mag worden. Dit is alleen relevant als er een koppeling is tussen de narrowcasting en SVS+.

Categorie: stel hier in in welke categorie(ën) een sponsor valt.

Beheerder: vul hier de naam van de sponsorbeheerder in.

Naam: vul hier de naam van de sponsor in.

Adres: vul hier het adres van de sponsor in.

Postcode: vul hier de postcode van de sponsor in.

Plaatsnaam: vul hier de plaatsnaam van de sponsor in.

Telefoon: vul hier het telefoonnummer van de sponsor in.

Mobiel: vul hier het mobiele nummer van de sponsor in.

E-mailadres: vul hier het e-mailadres van de sponsor in.

Website: vul hier de website van de sponsor in.

Link (anders dan website): vul hier een extra link (anders dan de website) van de sponsor in.

Contactpersoon - naam: vul hier de naam van de contactpersoon in.

Contactpersoon - e-mailadres: vul hier het e-mailadres van de contactpersoon in.

Contactpersoon - telefoon: vul hier het telefoonnummer van de contactpersoon in.

Contactpersoon - mobiel: vul hier het mobiele nummer van de contactpersoon in.

Logo (groot): hier kan het logo van de sponsor worden geüpload.

Logo (websiteformaat): hier kan het logo (gesneden op websiteformaat) van de sponsor worden geüpload.

Op de tab Contracten staan de contracten die met een sponsor zijn afgesloten. Per contract worden een aantal gegevens geregistreerd en kan het daadwerkelijke contract (document) worden toegevoegd.

Omschrijving: vul hier kan de omschrijving van het contract in.

Jaarbedrag: vul hier het sponsor jaarbedrag in.

Toelichting: vul hier een eventuele toelichting op het sponsorcontract in.

Ingangsdatum: vul hier de ingangsdatum van het contract in.

Einddatum: vul hier de einddatum van het contract in.

Ondertekening: vul hier de datum in waarop het contract is ondertekend.

Bijlage: voeg hier het (gescande) contract toe.

Op de tab Facturen staat een overzicht van de aan een sponsor verstuurde facturen. Een factuur moet altijd worden gekoppeld aan een contract. Per factuur kunnen een aantal gegevens worden geregistreerd en kan een pdf-versie worden gedownload. Door te klikken het pdf-icoontje kan de factuur (pdf-document) worden bekeken. Door te klikken op het e-mail-icoontje kan de factuur per e-mail worden verstuurd. Door te klikken op het +-icoontje kan een betaling worden toegevoegd. Door de te klikken op toon details kunnen de onderliggende details en betalingen van de factuur worden bekeken.

Bedrag: vul hier het bedrag (excl. BTW) van de factuur in. Het percentage wat aan BTW wordt berekend kan worden ingevuld bij de configuratiegegevens.

Datum: vul hier de datum van de factuur in.

Omschrijving: vul hier de omschrijving van de factuur (de factuurregel) in.

Contract: selecteer hier het contract in waarop de factuur betrekking heeft.

Memo: vul hier een interne memotekst in. Deze tekst wordt niet op de factuur getoond.

Memo (factuur): vul hier een memotekst in die op de factuur wordt toegevoegd.

Verstuur via e-mail: als deze optie wordt aangevinkt en er een e-mailadres van de sponsor is geregistreerd, wordt de factuur als pdf-bestand per e-mail verstuurd. De tekst van de e-mail kan worden ingesteld via de configuratiegegevens.

Stuur mij een kopie: als deze optie wordt aangevinkt wordt de factuur als pdf-bestand naar de ingelogde gebruiker gemaild.

Door te klikken op een betaling kan deze worden bewerkt. Door te klikken op het +-icoontje kan een betaling worden toegevoegd. Per betaling worden een aantal gegevens geregistreerd.

Bedrag: registreer hier het ontvangen bedrag. 

Datum: registreer hier datum van de betaling.

Omschrijving: registreer hier de omschrijving (bijvoorbeeld de betaalwijze => bank).