Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Website > Infoblokken wordt de pagina met fotoalbums geopend. Door een fotoalbum aan te klikken kunnen de gegevens worden bewerkt. Per fotoalbum kunnen een aantal velden worden ingevuld.

Website > Foto's

Volgorde: vul hier een volgnummer in dat de volgorde van de fotoalbums bepaalt.

Naam: vul hier de naam van het fotoalbum in.

Toelichting: plaats hier een toelichtende tekst. De werking van de editor staat beschreven in Website > Pagina's

Afbeelding: voeg hier een foto toe die wordt gebruikt voor het fotoalbum. Hoe/waar deze wordt getoond is afhankelijk van de inrichting van de website.

Per album kunnen foto's worden toegevoegd. Per foto kan een aantal gegevens worden geregistreerd.

Naam: vul hier de naam van de foto in. Als hier niets wordt ingevuld krijgt de foto de naam van de foto die wordt geüpload.

Omschrijving: vul hier een omschrijving van de foto in.

Link (naar pagina): vul hier (eventueel) een link naar een pagina in de website in.

Afbeelding: voeg hier de foto toe.

Website > Foto'sWebsite > Foto's