Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Algemeen > Opstellingen wordt de pagina met opstellingen getoond. Door een opstelling aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Neem voor het toevoegen van een nieuwe opstelling contact op met Emeni Automatiseringstechnieken, via info@svsplus.nl. Er moeten in dat geval enkele systeemaanpassingen gedaan worden.

Algemeen - Opstellingen

Per opstelling kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Naam: vul hier de naam van de opstelling in.

Aantal spelers: vul hier het spelersaantal dat van toepassing is in.

Posities: selecteer hier de posities die in de gekozen opstelling van toepassing zijn. De posities worden op basis van de gekozen opstelling en volgorde van posities in het veld gepositioneerd (grafisch weergegeven).

Teams: stel hier in voor welke teams de betreffende opstelling de standaardopstelling is.

Algemeen - Opstellingen

Algemeen - Opstellingen