Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Export > Ledenlijst wordt de pagina getoond waarop een export kan worden gemaakt van het ledenbestand.

Op de tab Selectie kan een selectie worden gemaakt van de gegevens die in de lijst moeten komen. Als er niets wordt veranderd op deze tab worden de gegevens van alle (actieve) leden in de lijst gezet.

Export - Ledenlijst

Export - Ledenlijst

Op de tab Weergave kunt u instellen welke Velden er in de export moeten worden opgenomen. Welke velden zichtbaar zijn, is afhankelijk van de rol van de gebruiker.

Daarnaast kan de wijze van de export worden ingesteld.

Scherm: de gegevens worden op het scherm getoond.

Excel: de gegevens worden geëxporteerd naar een Excel-bestand.

Mailing: de gegevens worden gebruikt voor het versturen van een e-mail naar alle geselecteerde personen. De personen die geselecteerd zijn, staan in het overzicht genoemd. In het veld Mail kan de tekst van de mail worden geselecteerd. Het is mogelijk om via Admin > Teksten standaard e-mails toe te voegen die kunnen worden gebruikt door uit de kieslijst Standaard e-mail een keuze te maken.

In de e-mailtekst kunnen enkele gegevens van leden worden toegevoegd door gebruik te maken van een 'snelcode'. De code staat tussen [] en moet voorkomen in het lijstje dat onderaan de pagina staat.

Export - Ledenlijst

Export - Ledenlijst

Export - Ledenlijst