Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Algemeen > Beoordelingen - onderdelen wordt de pagina met onderdelen getoond. Door een onderdeel aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Onderdeel toevoegen kunnen de gegevens van een nieuw onderdeel worden toegevoegd. De onderdelen worden gekoppeld aan categorieën en deze vormen tenslotte tezamen de beoordeling.

Algemeen - Beoordelingen onderdelen

Per onderdeel kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Datum: vul hier de datum van het onderdeel in.

Tijd: vul hier de (aanvangs)tijd van het onderdeel in.

Naam: vul hier de naam van het onderdeel in.

Ruimte: geef hier aan waar het onderdeel plaatsvindt.

Afbeelding: voeg hier een afbeelding toe die wordt getoond bij het onderdeel. De afbeelding staat op de computer (of telefoon) van de gebruiker.

Omschrijving: vul hier een nadere toelichting op of omschrijving van het onderdeel in.

Algemeen - Beoordelingen onderdelen