Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Export > Vorderingen wordt de pagina getoond waarop een overzicht kan worden geraadpleegd van de vorderingen.

Er kunnen 3 soorten overzichten gemaakt worden.

Openstaande vorderingen

In dit overzicht worden alle openstaande vorderingen getoond die voldoen aan de geselecteerde periode en betaalmethode. Standaard is bij de startdatum de datum van de oudste openstaande vordering ingevuld. Als einddatum is de einddatum van het 'huidige' seizoen ingevuld. Er kan geselecteerd worden op de betaalmethode die bij een lid is ingevuld. De lijst kan worden geëxporteerd naar Excel.

Betalingsherinneringen
Door de optie Verstuur betalingsherinnering aan te vinken wordt aan alle leden met een openstaande vordering een e-mail verstuurd. De inhoud van de e-mail kan worden ingesteld via de optie Admin > Teksten.

Alle vorderingen

In dit overzicht worden alle in SVS+ geregistreerde vorderingen getoond. Er kan geselecteerd worden op een bepaalde periode. Standaard is bij de startdatum de datum van de oudste openstaande vordering ingevuld. De lijst kan worden geëxporteerd naar Excel.

Controlelijst contributievorderingen

Met deze lijst kan worden gecontroleerd of er van alle leden een contributievordering is opgeboekt. Er kan worden geselecteerd op seizoen.

Export - Vorderingen