Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Export > Incasso wordt de pagina getoond waarop een overzicht kan worden gemaakt van uit te voeren incasso's.

Er kan op periode worden geselecteerd. Standaard worden alle openstaande vorderingen van leden waarbij de betaalmethode op incasso staat getoond. Er kan eventueel gekozen worden voor een andere periode. Vorderingen waarvan de incasso onlangs zijn gestorneerd kunnen worden uitgesloten. Via Admin > Configuratie (Aantal dagen uitsluiting storno t.b.v. incasso) kan het aantal dagen worden ingesteld waarbinnen de storno moet hebben plaatsgevonden.

Export - Incasso