Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Admin > Rollen wordt de pagina met alle beschikbare rollen getoond. Door een rol aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop Rol toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe rol worden toegevoegd. De rollen worden gebruikt voor de autorisatie van gebruikers. Een gebruiker kan maximaal 3 rollen krijgen. Per rol kan worden ingesteld welke acties (menu-opties) beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Admin - Rollen

Per rol kunnen een aantal gegevens worden ingesteld.

Mijn team (via selector): geef hier aan of een rol gekoppeld is aan een team. Dit geldt in het algemeen alleen voor trainers en leiders.

Gegevens teams: geef hier aan of een rol teamgegevens (wedstrijdgebeurtenissen) mag wijzigen. Dit geldt in het algemeen alleen voor trainers en leiders.

Beëindigde lidmaatschappen: geef hier aan of een rol gegevens van beëindigde lidmaatschappen mag zien. Dit geldt in het algemeen alleen voor beheerders en ledenadministrateurs.

Mag standaard mail versturen: bij het onderdeel Export > Ledenlijst is het mogelijk om gebruik te maken van vooraf gedefinieerde e-mailsjablonen. Stel hier in of een rol hiervan gebruik mag maken.

Ziet n.a.w. velden bij export: stel hier in of een rol n.a.w. gegevens kan zien bij het onderdeel Export > Ledenlijst.

Ziet n.a.w. velden bij raadplegen: stel hier in of een rol n.a.w. gegevens kan zien bij het onderdeel Leden. I.v.m. de privacywetgeving kan het gewenst zijn om externen (denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut) wel toegang te geven tot de ledengegevens, maar niet tot de n.a.w. gegevens.

Ziet vertrouwelijke aantekeningen: Stel hier in of een rol aantekeningen bij het onderdeel Leden mag zien die als vertrouwelijk (alleen voor de ledenadministratie) zijn geregistreerd.

Ziet interne activiteiten: stel hier in of een rol activiteiten bij het onderdeel Algemeen > Activiteiten mag zien die als intern zijn geregistreerd.

Acties: stel hier in welke acties aan een rol gekoppeld zijn c.q. welke acties beschikbaar zijn voor de rol.

Mag gegevens bewerken: stel hier in welke gegevens mogen worden bewerkt door een rol. Als gegevens niet mogen worden bewerkt kunnen deze als een actie is geselecteerd wel worden geraadpleegd.

Admin - Rollen