Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Website > Infoblokken wordt de pagina met infoblokken geopend. Door een infoblok aan te klikken kunnen de gegevens worden bewerkt. Per infoblok kan een aantal velden worden ingevuld.

Website > Infoblokken

Naam: vul hier de naam van het infoblok in. Of deze daadwerkelijk in de website wordt gebruikt (getoond) is afhankelijk van de inrichting van de website.

Linktekst: vul hier de tekst in die wordt gebruikt als het infoblok wordt gebruikt als link.

Link (url): vul hier de url in die wordt gebruikt als het infoblok wordt gebruikt als link naar een pagina van een andere website.

Link (naar pagina): selecteer hier een (interne) pagina worden geselecteerd waarnaar wordt gelinkt als het infoblok wordt gebruikt als link.

Contentblok: stel hier in of het contentblok op een pagina kan worden geselecteerd.

Narrowcasting: stel hier in of het contentblok in de narrowcasting kan worden geselecteerd.

Afbeelding: voeg hier een afbeelding toe.

Website > Infoblokken

Inhoud: vul hier de tekst van de pagina in. De werking van de editor staat beschreven bij Website > Pagina's.

Website > Infoblokken