Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Leden > Tuchtzaken wordt de pagina met tuchtzaken geopend. Van welke leden u de gegevens mag zien is afhankelijk van uw rol. Als u leider of trainer bent ziet u alleen de leden die bij uw team horen. Als coördinator ziet u de gegevens van de leden die horen bij de teams waarvan u de coördinator bent. Als bestuurslid ziet u de gegevens van alle leden.

Als u gegevens van meerdere teams kunt zien, ziet u ook de mogelijkheid om de resultaten te filteren op team. Daarnaast is het mogelijk om te zoeken op basis van een start- en einddatum.

Leden - tuchtzaken

Door een tuchtzaak aan te klikken kunnen de betreffende gegevens worden geraadpleegd/bewerkt. Per tuchtzaak kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Datum: vul hier de datum van de tuchtzaak in.

Speler: vul hier de namen van de spelers in op wie de tuchtzaak betrekking heeft.

Wedstrijd: vul hier de wedstrijd in waarop de tuchtzaak betrekking heeft.

Omschrijving: vul hier de omschrijving van de tuchtzaak (kaart) in.

Code: vul hier de code van de tuchtzaak (kaart) in.

Aantal (registratie): vul hier het aantal registraties van de tuchtzaak (kaart) in.

Schorsing (aantal): vul hier het aantal wedstrijden in waarvoor een speler wordt geschorst n.a.v. de tuchtzaak.

Schorsing (ingang): vul hier de ingangsdatum in van de schorsing n.a.v. de tuchtzaak.

Leden - tuchtzaken