Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Narrowcasting > Dagen wordt de pagina met de dagen t.b.v. de narrowcasting getoond. Hier kunnen de gegevens per dag worden ingesteld. Dagen kunnen eventueel worden opgedeeld in meerdere tijdsblokken. Daarnaast is het mogelijk om een pagina te maken voor een specifieke datum.

Narrowcasting - Dagen

Per dag kunnen verschillende gegevens worden ingevuld.

Omschrijving: vul hier de naam van de dag (of specifieke datum) in. Als hier een weekdag is ingevuld worden deze gegevens gebruikt op de betreffende dag.

Template: kies hier de template die op de betreffende dag gebruikt moet worden.

Datum: vul hier een specifieke datum in. Als dit veld is ingevuld worden de gegevens alleen op deze specifieke datum gebruikt.

Starttijd: vul hier de starttijd in vanaf welke tijd de gegevens (op de geselecteerde dag/datum) van toepassing zijn.

Eindtijd: vul hier de eindtijd in vanaf welke tijd de gegevens (op de geselecteerde dag/datum) van toepassing zijn.

Tekst: vul hier de tekst in die bij de betreffende dag van toepassing is. Deze overschrijft de tekst die bij de configuratie is ingevuld.

Afbeelding: selecteer hier de afbeelding die bij de betreffende dag van toepassing is. Deze overschrijft de geselecteerde afbeelding die bij de configuratie is toegevoegd.

Narrowcasting - Dagen

Pagina's: selecteer hier de pagina's die in de presentatie worden getoond. De pagina's kunnen worden aangemaakt via Website > Pagina's.

Narrowcasting - Dagen

Blokken verversen: stel hier in of de inhoud van de geselecteerde infoblokken moet worden ververst bij het laden van een nieuwe pagina.

Infoblokken: selecteer hier de infoblokken die in de presentatie worden getoond. De infoblokken kunnen worden aangemaakt via Website > Infoblokken.

Narrowcasting - Dagen