Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Leden > V.O.G. wordt de pagina met Verklaringen Omtrent Gedrag (V.O.G.) getoond. Door een V.O.G. aan te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd. Door te klikken op de knop V.O.G. toevoegen kunnen de gegevens van een nieuwe V.O.G. worden toegevoegd. Het uitgangspunt hierbij is dat het V.O.G.'s van leden (vrijwilligers) betreft.

Leden - V.O.G.

Per V.O.G. kunnen een aantal gegevens worden ingevuld.

Vrijwilligers: vul hier de naam van het lid in met wie het contract is gesloten. Nadat er 3 letters zijn getypt wordt een dropdown getoond met een of meer suggesties.

Afgiftedatum: vul hier de afgiftedatum van de V.O.G. in.

Bestand: voeg hier een document toe. Door te klikken op de afbeelding kan het document worden geopend (of gedownload).Leden - V.O.G.