Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Door te klikken op de optie Teams wordt de pagina met teamgegevens getoond. Van welke teams u de gegevens mag zien is afhankelijk van uw rol. Als u leider of trainer bent ziet u alleen de gegevens van 'uw’ teams. Als coördinator ziet u een dropdown met de teams waarvan u de coördinator bent. Als bestuurslid ziet u een dropdown met alle teams. Door in de dropdown een ander team te selecteren worden de gegevens van het geselecteerde team opgehaald. Als u leider of trainer bent van meerdere teams kunt u via de de selector eventueel een ander team selecteren.

De gegevens zijn onderverdeeld in verschillende tabs, die hieronder nader worden beschreven. De tabs Uitslagen, Programma en Stand zijn alleen beschikbaar als de vereniging gebruik maakt van de KNVB API.

Algemeen

Op deze tab staan de algemene teamgegevens.

Teams - Algemene gegevens

Door te klikken op de knop Groepsmail sturen kan er een mail naar alle spelers en stafleden van het team worden gestuurd. Het is ook mogelijk om de mail naar een deel van het team te sturen, andere ontvangers toe te voegen en/of een bijlage mee te sturen.

Teams - Groepsmail

Door te klikken op de knop Exporteer elftallijst wordt een elftallijst in pdf-formaat geopend.

Spelers

Op deze tab staan alle spelers die zijn ingedeeld in het team. Door een speler aan te klikken worden, in een nieuw tab, de bijbehorende lid- en spelersgegevens getoond.

Teams - Spelers

Staf

Op deze tab staan alle stafleden die zijn ingedeeld in het team. Door een staflid aan te klikken worden, in een nieuw tab, de bijbehorende lidgegevens getoond.

Teams - Staf

Trainingen

Op deze tab staan alle trainingen die zijn ingepland of afgewerkt door het team. Door een training aan te klikken worden, in een nieuw tab, de bijbehorende trainingsgegevens getoond.

Teams - Trainingen

Wedstrijden

Op deze tab staan alle wedstrijden die zijn ingepland of gespeeld door het team. Door een wedstrijd aan te klikken worden, in een nieuw tab, de bijbehorende wedstrijdgegevens getoond.

Teams - Wedstrijden

Presentie

Op deze tab staat een overzicht van de presentie van het team van het lopende seizoen.

Tuchtzaken

Op deze tab staan alle tuchtzaken van spelers die in het team spelen. Door een tuchtzaak aan te klikken worden, in een nieuw tab, alle tuchtzaken van de betreffende speler getoond.

Teams - Tuchtzaken

Toernooien

Op deze tab staan alle toernooien waarvoor het team is ingeschreven. Door een toernooi aan te klikken worden, in een nieuw tab, de gegevens van het betreffende toernooi getoond.

Teams - Toernooien

Uitslagen

Op deze tab staan de uitslagen van de door het team gespeelde (officiële) wedstrijden. Deze gegevens worden gevuld via de KNVB API en zijn alleen beschikbaar als de vereniging gebruik maakt van de KNVB API.

Teams - Uitslagen

Programma

Op deze tab staan de geplande (officiële) wedstrijden van het team. Deze gegevens worden gevuld via de KNVB API en zijn alleen beschikbaar als de vereniging gebruik maakt van de KNVB API.

Teams - Programma

Stand

Op deze tab staat de stand (en indien van toepassing de periodestanden) van het team. Deze gegevens worden gevuld via de KNVB API en worden alleen getoond als de vereniging gebruik maakt van de KNVB API.

Teams - Stand